Historia

Nazwa Ju-Jitsu pochodzi z języka japońskiego, gdzie „ju” oznacza delikatność, miękkość, elastyczność a „jitsu” sztukę, umiejętność lub technikę. Tak więc ju-jitsu jest sztuką walki, której tradycja odwołuje się głównie do tradycji japońskiej, której często powtarzane motto brzmi: „ustąp aby zwyciężyć”. Czyli staramy się w walce nie przeciwstawiać siły sile, ale za pomocą odpowiednich technik wykorzystać siłę ataku przeciwnika i sytuację. Staramy się jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości i korzystnie rozstrzygnąć walkę.

Osoba znająca ju-jitsu wykorzystuje swoją przewagę wiedzy i doświadczenia, aby pokonać silniejszego fizycznie przeciwnika. Na tym polega sztuka walki.

Dodatkowo podczas treningów rozwijamy swoje cechy motoryczne.

W dojo, czyli sali treningowej, obowiązują odpowiednie zasady, hierarchia i etykieta. Treningi ju-jitsu mogą być również traktowane jako pomoc przy rozwoju charakteru i osiągnięciu wewnętrznej dyscypliny.